Investiții și finanțe verzi – III

Obligațiunile verzi: un model pentru promovarea sustenabilității pe piețele de capital.

Tipuri de obligațiuni verzi

Creșterea cererii pentru obligațiunile verzi

Obligațiunile verzi corporative


    Obligațiunile verzi: un model pentru promovarea sustenabilității pe piețele de capital.

Din ce în ce mai mulți investitori din întreaga lume devin verzi atunci când vine vorba de investiții. Au trecut mai mult de 10 ani…Apelul telefonic către Trezoreria Băncii Mondiale a venit ca o surpriză: la sfârșitul anului 2007, un grup de fonduri de pensii suedeze dorea să investească în proiecte climatice, dar nu știa cum să găsească astfel de proiecte. Ceea ce știau era unde să meargă după ajutor și au decis să sune la Banca Mondială. În mai puțin de un an (2008), Banca Mondială a emis prima obligațiune verde, creând o nouă modalitate de a conecta finanțarea investitorilor cu proiectele climatice.

La ora actuală, 20% din bugetul UE trebuie să aibă legătură cu schimbările climatice. Planul de investiții pentru Europa desemnează mediul, resursele și eficiența energetică drept domenii predilecte, stimulând volume mult mai mari de investiții private și corporative.

În cadrul programului Orizont Europa, programul de cercetare și inovare al UE pentru 2021-2027, Comisia a propus să investească 35% din bugetul de 100 de miliarde EUR în obiective legate de climă, prin dezvoltarea de soluții inovatoare și rentabile.

Așa-numitele „obligațiuni verzi” sunt un tip de datorie clasificat ca investiție responsabilă social (ISR sau ESG, pentru acronimul său în limba engleză) cu o caracteristică care le distinge: trebuie să justifice o utilizare cu impact asupra mediului.

Funcționarea sa este aceeași cu venitul fix tradițional. Un emitent, cum ar fi o administrație sau o companie privată, vinde aceste titluri de creanță investitorilor în schimbul plății unui cupon sau a unei dobânzi suplimentare, pe lângă returnarea principalului.

        Tipuri de obligațiuni verzi

În prezent, există patru tipuri de obligațiuni verzi în funcțiune deplină, conform Asociația Internațională a Piețelor de Capital (ICMA), deși pot apărea rate suplimentare pe măsură ce piața se dezvoltă și acestea vor fi încorporate în actualizările anuale:

 1. Obligațiune standard de „utilizare ecologică” a veniturilor – o datorie standard cu recurs la emitent și ale cărei obligații sunt aliniate cu orientările privind obligațiunile verzi.
 2. Green Revenue Bond – o obligație de creanță fără a recurge la emitent, aliniată la GBP în care expunerea la credit a obligațiunii este la fluxurile de numerar angajate de plățile viitoare ale taxelor, impozitelor, vânzărilor.
 3. Obligațiune de proiect verde – o obligațiune de proiect pentru unul sau mai multe proiecte ecologice pentru care investitorul are expunere directă la riscul de proiecte cu sau fără recurs potențial la emitent și care este aliniat cu liniile directoare GBP.
 4. Obligațiuni verzi securizate – o obligațiune care este garantată de unul sau mai multe proiecte verzi specifice, incluzând dar fără a se limita la obligațiuni structurate și securitizate, adică datorii care sunt emise cu garanția altor emisiuni de datorii și care sunt aliniate cu GBP. Prima sursă de rambursare sunt în general fluxurile de numerar din active.

    Creșterea cererii pentru obligațiunile verzi

Creșterea acestei investiții în rândul investitorilor instituționali mari, cum ar fi băncile centrale, fondurile suverane sau planurile de pensii, a făcut ca acestea să fie considerate investiții cu risc mai mic și, chiar, acestea plătesc de obicei mai puține dobânzi investitorului.

Obligațiunile verzi sunt acelea ale căror fonduri sunt utilizate exclusiv pentru finanțarea sau refinanțarea, parțială sau totală, a proiectelor bazate pe impactul pozitiv asupra mediului, precum reducerea emisiilor de CO2, achiziționarea de mașini electrice etc.. De asemenea, activități comerciale legate de eficiența energetică, energie regenerabilă sau gestionarea deșeurilor, printre altele.

Există o serie de principii pe care trebuie să le respecte acest tip de active financiare și care sunt reglementate informal de către Asociația Internațională a Piețelor de Capital (ICMA). Acestea sunt așa-numitele Principiile obligațiunilor verzi – Green Bond Principles (GBP, pentru acronimul său în engleză). Acestea sunt linii directoare voluntare pentru emitent care recomandă transparența, dezvăluirea și promovează integritatea în dezvoltarea pieței obligațiunilor verzi.

Categoriile largi de proiecte ecologice sugerate de principii includ:

 • Energie
 • Clădiri
 • Transport
 • Managementul apei
 • Managementul deșeurilor și controlul poluării
 • Activele bazate pe natură, inclusiv utilizarea terenurilor, agricultura și silvicultura
 • Comercial și industrial intensiv în energie
 • Tehnologia informației și comunicații (TIC)

Emisiile globale de obșigațiuni verzi au depășit 250 de miliarde USD în 2019 – aproximativ 3,5% din totalul emisiilor globale de obligațiuni (7,15 trilioane USD). După un început dificil până în 2020 din cauza pandemiei Covid-19, emiterea de obligațiuni verzi s-a recuperat la nivel global în al doilea trimestru al anului 2020. Previziunile pentru întregul 2020 indică cifre cuprinse între 175 și 220 miliarde USD, potrivit agenției de rating al riscurilor Moody’s. Europa a arborat steagul obligațiunilor verzi. 59% din lansările acestei datorii au provenit de la emitenți europeni în al doilea trimestru, cu 11 puncte mai mult decât 48% din perioada ianuarie și martie.

    Obligațiunile verzi corporative

Obligațiunile verzi corporative – adică obligațiunile corporative ale căror venituri sunt destinate finanțării proiectelor favorabile climatului – devin din ce în ce mai populare. În 2013 au fost emise primele obligațiuni verzi etichetate (Électricité de France – EDF, Vasakronan și Bank of America Merrill Lynch) în sumă de 145 milioane EUR. Intrarea corporațiilor pe această piață a condiționat ca emisiunea de obligațiuni verzi corporative să crească. Numai în 2018, sectorul corporativ a emis obligațiuni verzi în valoare de 95,7 miliarde USD. Multe companii de profil, precum Apple, Toyota și Unilever, au emis obligațiuni verzi. De exemplu, în noiembrie 2019, Apple a emis o obligațiuni verzi de 2,2 miliarde USD pentru a sprijini eforturile Apple de a „reduce amprenta de carbon, de a folosi materiale mai ecologice în produsele sale și de a conserva resursele”. În februarie 2020, Toyota a emis o obligațiune verde de 750 milioane USD pentru a ajuta la finanțarea „vehiculelor care îndeplinesc criteriile specifice de aer curat, inclusiv trenul de propulsie, eficiența consumului de combustibil și emisiile”.

Articole conexe

Leave a Comment